Cscbiologie.jouwweb.nl


4 Vwo

 

Studieplanner
De studieplanner van 4V biologie staat in de ELO van Magister onder de kop Studiewijzers. De studieplanner is ook te downloaden als je iets naar beneden scrolt (dit bestand wordt iedere toetsperiode ge-update).Studieplanner 4V Biologie 2013-2014.docx
Word – 31.4 KB 162 downloads

 

Practicum ethologie (H1+5): Voorkeur bij pissebedden

N.B. Met dieren, ook met pissebedden, ga je voorzichtig om. Gebruik het penseel om ze te verplaatsen. Na afloop van de practica worden ze weer vrijgelaten om hun nuttig werk in de natuur voort te zetten.

 • Werken in groepjes van 2, verslag individueel inleveren!

 • Beschikbaar materiaal lab: penseel, plastic bord, stopwatch, filtreerpapier.

pissebed

Opdracht

Je gaat twee proeven bedenken en uitvoeren om de voorkeur van pissebedden voor (1) donker of licht en (2) vochtig of droog te bepalen.

 1. Zoek (via het internet) op in welk milieu pissebedden leven en geef dit weer in enkele zinnen.
 2. Maak, uitgaande van het voorhanden zijnde materiaal, een proefopzet om de voorkeur voor licht of donker te bepalen en maak ook een proefopzet voor het bepalen van de voorkeur voor vochtig of droog.
 3. Denk hierbij aan de volgende zaken: hoeveel pissebedden ga je gebruiken, welke waarneming ga je doen, hoe lang doe je deze waarnemingen en met welke tijdsinterval doe je deze, waar zet je de pissebedden in het begin van de proef neer? Noteer deze zaken in je werkplan.
 4. Voer de proeven uit en noteer de resultaten en de conclusie in een verslag.

 5. (uitbreiding) Maak een werkplan voor een proef waarbij je een andere voorkeur gaat bepalen dan hierboven genoemd. De voorkeur moet uiteraard in relatie staan tot het milieu waarin de pissebedden voorkomen.


Beoordeling practicumverslag Pissebedden 4V
(leerlingenversie)

 Te halen punten:

4 x ¼ = 1

Titel (T)

- Beschrijft helder waar onderzoek over gaat

 

1

Inleiding (I)

- Voor onderzoek relevante informatie over leefmilieu pissebed.

Niet letterlijk gekopieerd van internet

1

Onderzoeksvraag (O)

- correct (vraagvorm) en bevat variabelen

 

1

Hypothese (H)

- sluit aan op onderzoeksvraag
- is toetsbaar

 

4 x ½ = 2

Materiaal en methode (M)

- Op basis hiervan kan onderzoek worden herhaald door iemand anders.

 

2

Resultaten (R)

- Diagram, overzichtelijk en duidelijk

 

 

1

Conclusie (C)

- terugkoppeling hypothese
- kort en duidelijk (kaal)

 

1

Discussie (D)

- verplicht terugkomen op tekortkomingen

 

 
(Totaal 10)    Cijfer = optellen punten T+I+O+H+M+R+C+D.

 • - 1 punt als geen onderdelen verslagstructuur zijn opgenomen.

 • Bonus max. +½ punt voor verzorging dat bijzonder goed is uitgewerkt, ter beoordeling aan individuele docent.

Tips:

 1. Een compleet verslag hoort één (verhaal)lijn te hebben, met de onderdelen opeenvolgend en logisch. Hoe dat werkt, staat in het Gele stencil van CSc.

 2. Gebruik je kennis van andere vakken:
  - Nederlands (tekstanalyse, zinsbouw)
  - biologie (logica)
  -
  OV (betrouwbaarheid metingen, verwerking, berekeningen, Excel)
  - wiskunde (verwerking getallen; gemiddelden, %).

 3. Overdreven duidelijk zijn! Voor je gevoel overal over doorzeuren, dat is Vwo-niveau!

 4. Onderzoek in principe 1 variabele tegelijk. Als je er meerdere tegelijk doet, besef dat ze elkaar beïnvloeden en zorg dan ergens voor scheiding.

 5. Inzet wordt beloond! (lay-out, proberen uit te leggen/verklaren)

 


 

KWT-opdracht 6.2 p1

 


Maak een Gratis Website met JouwWeb